El  06-05-2017  Taverna Cas Romagué/Casa Irla Carrer Algavira Start : 21h30  Sant Feliu de Guixols (Catalunya)
El  18-05-2017  Café La Industrial, 21 h30  Palafrugell, (Girona)